21st century Skills

Onder invloed van technologie is de samenleving aanzienlijk veranderd. Om succesvol samen te werken en te leven zijn andere competenties nodig dan voorheen. Dit vraagt om anders leren. Zowel de inhoud als de werkwijze staan ter discussie.

Wij onderzoeken hoe technologie ons leven en daarmee het leren beïnvloedt. De kernvraag is: wat en hoe moeten we leren om in de 21e eeuw succesvol te zijn? Hiervoor hebben kinderen bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Wij vinden het belangrijk dat kinderen die vanuit het onderwijsaanbod meekrijgen. ICT is daarom een belangrijk onderdeel binnen onze schoolvisie.

Klik hier voor een filmpje over het werken met 21st Century Skill op De Droomspiegel op de website van Leraar24.


 

Eigentijds onderwijs op De Droomspiegel
Binnen de hedendaagse samenleving is de rol van ICT niet meer weg te denken. Onze school is een spiegel van deze samenleving. Om meer tijd te winnen en onze kinderen efficient te laten werken, maken wij geintegreerd gebruik van ICT. Wij hebben in iedere leer- werkomgeving de beschikking over een digitaal schoolbord. Daarnaast streven wij er naar dat onze leerlingen in de dagelijkse werksituatie, altijd de beschikking hebben over een laptop of tablet.

Wij vinden dat dit middel niet als aanvulling moet worden gezien, maar geïntegreerd dient te zijn binnen het onderwijs dat wij aanbieden. Wij willen graag de school van de toekomst worden die volledig ICT geïntegreerd werkt.
Binnen de hedendaagse samenleving is de rol van ICT niet meer weg te denken. Kinderen groeien op
in een digitale wereld en vinden het gebruik van een computer of mobiel heel normaal. Er kan efficiënter worden gewerkt doordat wij de computer beter en structureel inzetten en daarom tijd besparen. Wij winnen kostbare tijd die wij willen inzetten om met de leerlingen in gesprek te gaan over wat hen beweegt. Leerlingen zijn opgegroeid met de computer en erg visueel ingesteld. Wij gebruiken moderne methodes, die vaak al meer ICT gericht zijn. De groepen één t/m acht zijn allemaal uitgerust met het digitale schoolbord en daarnaast werken wij met laptops en dus niet met vaste systemen. Laptops kunnen flexibel ingezet worden in ons beveiligde draadloze netwerk en dit komt de efficiency ten goede.

Wij hanteren ten aanzien van de laptops de volgende verdeelsleutel:
- Groep 1 t/m 2 heeft 1 laptop op 6 leerlingen
- Groep 3 t/m 8 heeft 1 laptop op 4 leerlingen
(landelijk over het algemeen 1 computer op 10 leerlingen)
Er is onderzoek gedaan naar het gebruik met computers en het aantal kinderen. De verdeelsleutel 1 op 4 geeft meer goede resultaten,aangezien er dan meer overleg tussen leerlingen mogelijk is en er kennis wordt gedeeld.


 Een uitdagende opdracht!