Internationalisering

De Nederlandse samenleving krijgt een steeds internationaler karakter. Het is daarom belangrijk dat het onderwijs zich daaraan aanpast, zodat leerlingen zich op school leren voorbereiden op een toekomst in onze internationale samenleving.
Daarnaast draagt internationalisering bij aan meer kennis over en begrip voor andere landen, talen en culturen.

Als school willen wij op deze ontwikkelingen inspelen:
- meervoudige intelligenties
- zelfstandig leren
- wij bereiden de leerlingen voor op de rol als wereldburger

eTwinning
Dit is een raamwerk voor scholen om op internet samen te werken met partnerscholen in andere Europese landen.
eTwinning is de belangrijkste actie van het eLearning-programma van de Europese Unie.
Het stimuleert samenwerking van scholen in Europa met gebruik making van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) door steun, hulpmiddelen en diensten te bieden aan scholen om het voor hen gemakkelijker te maken om korte- en langetermijnpartnerschappen aan te gaan over welk onderwerp dan ook.