Microsoft - Partners in Learning for Schools

De Droomspiegel International Mentor School
De Droomspiegel heeft in Kaapstad (Zuid-Afrika) uit handen van Linda K. Zecher, corporate vice president van Microsoft's Worldwide Public Sector de Award ontvangen waarop de status als Mentor School staat vermeld.

De Droomspiegel begeleidt meerdere scholen in het buitenland in de ontwikkeling van 21e eeuws onderwijs.

 

De Droomspiegel maakt deel uit van het Innovative Schools Program (ISP). Dit is een onderdeel van het Partners in Learning network van Microsoft. Dit is een internationaal onderwijsprogramma gericht op het primair- en voortgezet onderwijs. Het programma ondersteunt initiatieven voor ICT-vernieuwingen.

Meer informatie over het Partners in Learning programma is te vinden op portal van het Partners in Learning program.

Alle deelnemende scholen zijn actief bezig met onderwijsinnovatie. Ze wisselen onderling kennis en ervaringen uit, op conferenties maar ook via gebruikmaking van de nieuwste apparatuur voor videoconferencing. En de scholen krijgen feedback van beroemde onderwijskundigen zoals de Canadese hoogleraar Michael Fullan.

Wereldwijd
Wereldwijd zijn er in elk land enkele scholen geselecteerd die aan dit programma meedoen. Het gaat om scholen die vernieuwend bezig zijn en daarbij gebruik maken van ict. Eenmaal uitverkoren krijgen de scholen de status van Pathfinder School, dit jaar zijn dat er 65.

De Droomspiegel heeft zich zover ontwikkeld dat ze de status van Mentor School heeft verworven. In de hele wereld zijn er nu 23 Mentor Scholen.
In Nederland hebben op dit moment (januari 2011) twee scholen de status van Mentor School (beide uit het basisonderwijs) en twee scholen die van Pathfinder School (voortgezet onderwijs). De Droomspiegel begeleidt als Mentor School een groep Pathfinder scholen bij de schoolontwikkeling.

 

Innovative Schools Program (ISP)
Het Innovative Schools Program, gestart in 2008, is één van de drie projecten van het Microsoft Partners in Learning project. Het doel van dit project is ondersteuning te bieden aan scholen en schoolsystemen die de huidige onderwijspraktijk willen omvormen tot een nieuwe die beter aansluit bij de ontwikkelingen van en behoeften in de 21e eeuw.

Eén van de initiatieven van Microsoft in dit kader is het oprichten van de ‘School of the Future’ te Philadelphia waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van leren en met nieuwe (ICT-) leermiddelen.

Rondom deze ‘School of the Future’ zijn er wereldwijd 12 satellietscholen die, naast het verder verspreiden van de ideeën en ervaringen uit Philadelphia, ook zelf aan specieke vernieuwingen werken. In Europa betreft het een 6-tal scholen: in Engeland, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Finland en Zweden.

In elk land ondersteunt Microsoft, via het Innovative Schools Program, PO- en VO-scholen die zich eveneens richten op nieuwe vormen van leren in samenhang met nieuwe (ICT-) leermiddelen.