BewegingsonderwijsKinderen hebben plezier in bewegen en bewegen vanuit zichzelf de hele dag. Helaas wordt het kinderen in de huidige maatschappij steeds moeilijker gemaakt te bewegen.

Bewegingsonderwijs, het voldoende bewegen, vinden wij daarom érg belangrijk binnen De Droomspiegel.

Het gaat het er ons vooral om dat kinderen al doende hun mogelijkheden op het gebied van de bewegingsvormen leren kennen en vergroten. Het belangrijkste doel bij het bewegingsonderwijs is: het vergroten van het vertrouwen in het eigen kunnen!

Groep 1-2
Een belangrijk doel bij de kleuters is het opdoen van ervaring met de grondvormen van bewegen zoals; gaan, lopen, balanceren, springen enzovoorts. Juist op deze leeftijd leren de kinderen heel veel makkelijk aan, onder andere omdat ze weinig angst hebben. Doen ze in deze periode belangrijke evaringen, zoals “over de kop gaan”, niet op dan wordt het op latere leeftijd een stuk moeilijker om andere activiteiten die hiermee te maken hebben aan te leren.

Ook is het belangrijk dat de kinderen leren rekening met elkaar te houden en worden de zintuigen en het ruimtebesef geoefend. De kinderen in de laagste groepen, groep 1 en 2 krijgen les in het eigen speellokaal van De Droomspiegel, hier hebben wij de beschikking over prachtig materiaal en toestellen speciaal ontwikkeld voor kleine kinderen. De kinderen leren voornamelijk spelender- en ondekkenderwijs.

Groep 3 t/m 8
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben de beschikking over een moderne gymzaal gelegen aan de Henri Stanleystraat 1, in nabijheid van de school, voorzien van alle voorzieningen. Tijdens de gymlessen op De Droomspiegel komen alle bewegingsvormen naar voren. Zo wordt er op De Droomspiegel aandacht besteed aan spel, turnen, atletiek, stoeispelen en bewegen op muziek.

Wij maken hierbij gebruik van een beproefde speciaal voor het daltononderwijs ontwikkelde gymmethode:

- de kinderen werken onder begeleiding van een gediplomeerde leerkracht, zelfstandig met behulp van leskaarten
- kleine groepjes van zes kinderen
- veel beurten, waardoor weinig wachttijd
- voldoende leertijd
- voldoende herhaling
- doorgaande ontwikkelingslijn
- gedegen ondersteuning vanuit de academie voor lichamelijke opvoeding