Contact MR

mr@droomspiegel.nl

Vergadermomenten MR

- maandag 31-08-2015
- maandag 12-10-2015
- maandag 11-01-2016
- maandag 07-03-2016
- maandag 18-04-2016
- maandag 23-05-2016
- maandag 04-07-2016

Medezeggenschapsraad

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad. Op deze pagina kunt u informatie vinden over (actuele) zaken rondom de Medezeggenschapsraad.

Wie zijn wij?
De Medezeggenschapsraad (MR) op De Droomspiegel is een verplicht inspraakorgaan dat voor de helft uit een oudergeleding en voor de helft uit een personeelsgeleding bestaat. Het bestuur moet zijn voorstellen aan de MR voor advies of instemming voor leggen. De MR toetst die voorstellen maar kan ook zelf voorstellen aan het bestuur doen en bepaalt zo mede het beleid van de school.

Leden van de MR
Voorzitter - Jeannette Bogaard (oudergeleding)
Secretaris - Darinka Jovic (personeelsgeleding)

Tamara Rumpin Carton (oudergeleding)
Arno Lanjow (oudergeleding)
Romy Kraaijeveld (personeelsgeleding)
Annelieke Bouwman (personeelsgeleding)

Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel en beleidsmatige zaken op De Droomspiegel.

Notulen MR-vergaderingen 

Notulen MR-vergadering 12-09-2016


Notulen MR-vergadering 10-10-2016

Documenten MR

Huishoudelijk reglement MR de Droomspiegel 2016-2017

Contact
Wanneer u als ouder vindt dat een bepaald onderwerp besproken moet worden in de MR, dan kan dat aangegeven worden bij de leden van de Medezeggenschapsraad. Bij deze personen is vanzelfsprekend ook meer informatie verkrijgbaar. De leden van de Medezeggenschapsraad zijn te bereiken middels volgend mailadres: mr@droomspiegel.nl