Onderwijsteam 

Directie
Yvonne Sneekes – Directeur
Hans van Hest – Adjunct-directeur

Onderwijs Ondersteunend personeel
Luz Elena Carrero - Secretariaat
Sandra Koops - Conciërge
Erwin den Hartog - Onderwijsondersteuner (op vrijwillige basis)
John Van den Berg - Conciërge (op vrijwillige basis)

Interne begeleiding
Angelique Koster

Teamleiders
Joly van Meurs - Teamleider Onderbouw
Daisy Ringma -  Teamleider Middenbouw
Reinouw Kingma / Franca Rieteco - Teamleider Bovenbouw

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Bas van den Hoek

Motorisch trainer
Joly van Meurs

Onderwijskundig ICT-coördinator
Luz Elena Carrero
Margret Jonkers 

Daltoncoödinator
Franca Rieteco

Programmaleiders Wetenschap en techniek
Daisy Ringma
Franca Rieteco