Verkeerscommissie

Op de basisscholen in Nederland zijn in totaal zo´n 2.000 verkeerssouders actief. Hun taak is het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen. Dat is hard nodig omdat de verkeersonveiligheid door de toenemende verkeersdrukte groeit.

Rondom De Droomspiegel is het vaak erg druk wanneer de kinderen naar school en weer naar huis gaan. Omdat de school het belangrijk vindt dat het voor de kinderen zo veilig mogelijk wordt gemaakt, is er een werkgroep van ouders die zich met de verkeersveiligheid rondom school bezighoudt.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de wegen, fietspaden en oversteekplaatsen zo te maken dat de kinderen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

De gemeente Almere, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de IJsselgroep ondersteunen deze werkgroep en proberen deze hier zoveel mogelijk in te helpen, dit allemaal in het kader van het Project Duurzaam Veilig.De Droomspiegel heeft een actieve verkeerscommissie.


Deze heeft als motto:
Uw kind veilig naar school? Denk ook aan het kind van een ander!


Wat doet de verkeerscommissie?
De verkeerscommissie dient als contactorgaan tussen ouders en derden zoals, bijvoorbeeld, de Gemeente Almere, politie en wijkverenigingen. Hij of zij praat mee binnen de school over de mogelijke verbetering van de verkeersveiligheid. De commissie betrekt zoveel mogelijk de andere ouders bij hun werk en maken zich sterk voor goed verkeersonderwijs en veilige schoolroutes. Een verkeersouder kan dit nooit alleen. Hij of zij doet dit in samenwerking met de directie, het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Verder werkt de verkeersouder samen met de wijkagent als het gaat om voorlichting of gastlessen.

Andere belangrijke contacten zijn de verkeerouders van andere scholen, wijkbureaus, bewonersgroepen, wijkcentra en natuurlijk de gemeente als het gaat om infrastructurele maatregelen, zoals het aanleggen van een fietspad of het veiliger maken van een kruising. ‘we want you!’ Eigenlijk is er rondom elke school wel iets te verbeteren. Of het nu gaat om het aanleggen van een zebrapad, het verplaatsen van een onveilige bushalte of het invoeren voor een 30 kilometerzone. Vaak kan met een simpele ingreep de route van en naar school een stuk veiliger worden gemaakt.

 De verkeersouders van De Droomspiegel zijn te bereiken via: verkeerscommissie@droomspiegel.nl

In deze werkgroep zitten de volgende leden

 - Marije van Tol - Adjunct-directeur
 - Sandra Koops - Conciërge
 - Matthieu de Meij - verkeersouder
 

 Wat kunt u doen!
 - zoveel mogelijk met de fiets of lopend uw kind naar school brengen.
 - let op de geldende verkeersregels!
 - toch met de auto; dan parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen niet 'dubbel' gaan staan

Handige websites:
 www.verkeersslang.nl
 www.schoolopseef.nl