Handige sites

Bruikbare websites voor ouders/verzorgers.


Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Het bevoegd gezag van De Droomspiegel.
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Het bevoegd gezag van De Droomspiegel.

Nederlandse Daltonvereniging
Site van de Nederlandse Dalton Vereniging, waarbij wij als school zijn aangesloten.

Kennisnet
Leren vernieuwen. Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ict in het onderwijs.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Ouders
De NKO is dé organisatie voor dienstverlening aan en belangenbehartiging van ouders met schoolgaande kinderen.

Inspectie van het Onderwijs
OCW werkt aan een eigentijds onderwijsbestel en bewaakt de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs.

 Cito
Wij maken op De Droomspiegel gebruik van het Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS).

Oképunt
Dé site voor ouders en verzorgers in Almere met vragen over opvoeding en opgroeien van kinderen.

Stichting Leerlingenzorg Almere Primair Onderwijs

De SLA- po is een samenwerkingsverband van alle basisscholen in Almere. Het doel is iedere leerling die zorg en begeleiding te bieden die het nodig heeft. 


GGD Flevoland
De GGD is een gemeenschappelijke organisatie van zes gemeenten.