Peuterspeelzaal

Voor het zoeken naar een peuterspeelzaal, verwijzen we u naar het tabblad Ouders/buitenschoolseopvang.

 

Als integraal kindcentrum (IKC) werken wij samen met kinderdagverblijf (KDV) GO!. 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zal de samenwerking nog meer vorm gaan krijgen, door de 3+ peuters van GO!, op bepaalde momenten samen te laten draaien met de kleuters. Hierdoor geven we een eerste aanzet tot een mooie doorgaande lijn van peuter naar kleuter.

De peuters die deel kunnen nemen, hoeven niet per definitie ingeschreven te staan als toekomstige leerling van De Droomspiegel. Alle 3+ kinderen kunnen hier momenteel nog voor in aanmerking komen. Bij grote belangstelling, krijgen ingeschreven kinderen bij De Droomspiegel wel voorrang.