Keuzeplein

De Droomspiegel tracht zoveel mogelijk aan alle activiteiten deel te nemen gedurende het schooljaar. Die activiteiten moeten echter wel in de jaarplanning van de school kunnen worden meegenomen. Wij willen namelijk graag dat onze leerlingen betrokken zijn bij alle activiteiten die worden georganiseerd binnen school en Almeers verband, maar ook daarbuiten. Onze leerlingen kunnen dan op de verschillende platforms hun talenten laten zien en deze nog verder ontwikkelen.

Keuzeplein
Op vrijdagmiddag worden wij ondersteund door de diverse specialisten, ook van buitenaf, die workshops geven. Alle leerkrachten hebben zelf ook een specialiteit die zij op vrijdagmiddag met de leerlingen mogen delen. De kinderen kiezen bij voorkeur vanuit intrinsieke betrokkenheid.

De leerlingen uit de drie bouwen (1-2, 3-4-5 en 6-7-8) worden verdeeld over de diverse workshops.

Voorbeelden van eerder gegeven workshops:
- Cursus vreemde talen, zoals Spaans en Frans en Engels bij kleuters.
- Digitale fotografie
- Yoga
- Kindermassage
- Tekenen (perspectief)
- Schilderen
- Assemblage
- Klankschaalmeditatie
- Werken met vilt
- Workshop presenteren
- Workshop musical
- Dansmatten (buurthuis Amerika)
- Diverse vechtsporten
- Basketbal
- Droomfabriek bouwen (architectuur)
- Webdesign
- Gitaarspelen
- Djembé
- Sociale weerbaarheid (training)
- Salsa dansen
- Tekenen en schilderen
- Sieraden maken
- Mode
- Bloemschikken
- Droomspiegel Got Talent Show
- Zwaardkunstvechten

Door kennis te maken met diverse disciplines krijgen de kinderen een brede algemene kennis en op deze wijze leren de kinderen hun zelfvertrouwen te versterken en krijgen ze zicht op eigen talenten. De kinderen kiezen zoveel mogelijk hun eigen workshop en als er geen interesse is, dan gaat de workshop niet meer door.

Na afloop van een workshopronde krijgen de leerlingen vaak een certificaat mee als bewijs dat ze hebben meegedaan en kunnen ze zien wat ze hebben bereikt.

Veel oudere leerlingen geven inmiddels ook aan dat zij graag zelf workshops willen verzorgen. Wij gaan hiermee akkoord, als er een goed plan van aanpak ligt en de activiteiten voldoen aan de eisen die de doelgroep stelt.