Lerende organisatie

Onze school is tevens een opleidingsinstituut voor studenten van de PABO en het ROC. Wij zijn de officiële opleidingsschool voor de PABO Almere onderdeel van Windesheim Flevoland.


Een goede ontwikkeling, want met de groei van de stad Almere worden de scholen groter en neemt de vraag naar leerkrachten toe. Onze school spant zich mede daarom in om PABO- en ROC-studenten te voorzien van een stageplaats.

Maatschappelijke stage
Vanaf schooljaar 2011-2012 moeten alle scholieren in het voortgezet onderwijs verplicht minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen gedurende hun schoolloopbaan.
In het kader hiervan zijn er ook regelmatig leerlingen van het middelbaar onderwijs die hun maatschappelijke stage op De Droomspiegel lopen.

Wij kennen de reguliere PABO-studenten: zij volgen hun studie op de PABO en komen één à twee dagen per week les geven en observeren in een vaste groep.
De Leraren In Opleiding (LIO) zijn vierdejaars studenten die een half jaar (of een heel jaar) een groot deel van de week zelfstandig een groep overnemen.
Uiteraard blijft de oorspronkelijke leerkracht ook betrokken bij de groep. ROC-studenten volgen veelal een opleiding tot onderwijsassistent. Zij geven geen les, maar zijn actief met het assisteren van de leerkracht en het voorbereiden van lessen.