Zelfreflectie
 


De naam en het logo zijn opgebouwd uit twee delen. Een figuur houdt zijn eigen droomspiegel vast. Het logo verwijst naar het feit dat je het ontwerpproces zelf in de hand kunt houden. Droom staat voor visie en spiegel voor reflectie.

De droom is het hart van het ontwerpproces. De spiegel staat voor de zelfreflectie, voortdurend kritisch kijken naar het eigen handelen en bijstellen waar nodig.

Enkele (reflectie)vragen die wij leerlingen regelmatig stellen zijn de volgende:
- Wat is de reden dat je het zo hebt gedaan?
- Waarom kies je voor deze manier?
- Toen je iets moeilijk vond, hoe heb je dat opgelost?
- Hoe ging je om met teleurstelling?
- Wat is je ideaal?
- Wat zijn je belemmeringen?
- Hoe kun je de volgende keer ruzie voorkomen?

Niet alleen de keuze die het kind maakt is belangrijk, de reden waarom het die keuze maakt, is wellicht nog belangrijker. Kijkend naar het driehoeksmodel van daltononderwijs, zit de reflectie volgens onze visie precies tussen de  verantwoordelijkheid en de verantwoording in. De leerlingen moeten echter ook het vertrouwen genieten dat ze uit het zicht van de leerkracht zelfstandig of samen kunnen werken. Wij hebben ondervonden dat kinderen echt tot veel meer in staat zijn dan alleen de leerkracht op de voet volgen. Leerlingen geven duidelijk aan dat ze het plannen van hun werk, het werken met maatjes en de vrijheid om dagelijks een eigen werkplek te mogen zoeken heel erg plezierig vinden.

De ouders zien, door de aandacht die de school aan het samenwerken besteedt, dat de sfeer in de
school verbetert. Het geeft de leerlingen meer rust en meer plezier.  Onderwijs op maat betekent ook dat je tegemoet komt aan de specifieke mogelijkheden van het  individuele kind. De specifieke mogelijkheden en leerstijlen die kinderen hebben, zoals bijvoorbeeld: theoretisch of praktisch; langzaam of snel; leert het kind makkelijker van een duidelijke instructie of
door uit te proberen; leert het optimaal in een stille omgeving of door met andere kinderen samen te  werken. Er zijn meerdere manieren om te leren. Niet alle leerlingen leren even snel of op dezelfde  wijze.